Date and venue

Date

May 21 - May 24, 2015

Venue

Zhejiang University of Technology (ZJUT)
288 Liu-He Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province 310023, China
map_1

Hangzhou Huagang HNA Resort
No.1 Yanggongdi, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province 310000, China
map_2